Pridaj svoj minifilm (maximálna veľkosť je 5MB) :

$maxsize) { printf("CHYBA: Súbor $soubor_name má väešiu ve3kost ako stanovená maximálna ve3kos? súboru, která je $ms kB."); $ok=0; } if($ok&&file_exists($s)) { printf("CHYBA: Súbor $soubor_name už existuje. Nemôžete prida? súbor s rovnakým menom."); $ok=0; } if ($ok) { if(!(copy($soubor,$s))) printf("CHYBA: Súbor $soubor_name nemohol by? skopírovaný. Kontaktujte správcu."); else { chmod($s,0644); printf("Súbor $soubor_name bol úspešne uložený."); } } } } ?>

Zoznam minifilmov:


Read(); $tmp=$adresar->Read(); while($polozka=$adresar->Read()) { echo "$polozka
"; //"$polozka
" } $adresar->Close(); ?>