Ako sa robí minifilm
 
 
 
Vysvetlivky  
   

Ikona kamery - znamená, že postup práce je znázornený animáciou ( potrebný Flash Player)

Ikona fotoaparátu - postup práce je znázornený obrázkom