Ako získavať body na Bitlande ?

Záverečné finále cesty za pokladmi Bitlandu vyžaduje účasť tých najodvážnejších, najšikovnejších, najmúdrejších bádateľov, najpriateľskejších a najzohratejších tímov. Preto kráľ Pentijak a jeho dvorní radcovia bitko Kompík, robot Johny 5, veštice Saxana, Roxana a Dolores starostlivo premýšľali, zvažovali ako hodnotiť vaše bádateľské úsilie a vymysleli toto:

  1. Bádatelia musia dobre vedieť, do čoho idú a to sa najlepšie dozvedia na pravidelných On-Line stretnutiach na Bitlande. Nikam, samozrejme, nemusíte chodiť, stačí vedieť, kedy (www.bitland.sk/program.htm) si máte zapnúť počítač pripojený k internetu a spustiť klienta Virtual Bitlandu. Za šikovnosť, ktorú na takomto stretnutí preukážeš, môžeš získať 1-100 bodov.
  2. Počas 80-tich dní hľadania Bitlandských pokladov budeš môcť preukázať mnohorakými spôsobmi svoju tvorivosť, ktorú bádatelia, pátrači, detektívi, ale aj umelci, programátori, podnikatelia k svojej práci nevyhnutne potrebujú. Pretože je to vlastnosť k nájdeniu pokladov najdôležitejšia, bude možné za ňu taktiež získavať veľa bodov. Sleduj preto dlhodobé súťaže bitlandského ART Klubu s pravidelnými odmenami najlepším tvorcom a úlohy Náboja, ktorého riešenia budú honorované 1-100 bodmi, tam sa všetko podstatné dozvieš.
  3. Odvaha, šikovnosť a logické myslenie – no, povedzte, či sa bez toho nejaký bádateľ zaobíde. Aby sme dokázali vyhodnotiť tieto vaše schopnosti, vymysleli sme pre vás niekoľko zaujímavých hier a súbojov.

BILARIÁDA je určená pre tréning jednotlivcov. V nej sa každý snaží dosiahnuť čo najlepší výkon a podľa možností aj rekord v tej ktorej bilariádovej hre. Vytvorenie nového rekordu totiž znamená zisk 1 bodu vo svojej vekovej kategórii. Ak je to zároveň rekord aj v kategórii bez rozdielu veku, máš zaň ďalší 1 bod. Vždy o polnoci sa vyhodnocujú všetky rekordy v každej vekovej kategórii a prideľujú sa body za držanie rekordu. Za jeden rekord môžeš takto vždy o polnoci bez toho aby si pohol prstom získať ďalšiu desatinu, teda 0,1 boda. (Ak budeš počas 80 dní vlastníkom dvoch rekordov, máš hneď ďalších 16 bodov do súťaže). Bilariáda ponúka tieto hry :

Ďatľotest – klávesnicový rýchlopis v štyroch variantoch precvičí húževnatosť, pamäť a motoriku. Rekordéri ktoréhokoľvek variantu budú mať na svojom konte približne 30 bodov za dosiahnutý výkon. V hre je navyše 159 rôznych rekordov (pre každé slovo, frázu zvlášť).

Mind – alebo tiež Logik je hra pre bádateľov ako stvorená. Tu sa najlepší pátrači počas 80 dní môžu prepracovať až k zisku viac ako 100 bodov za každý z troch variantov hry. K tomu treba ešte prirátať desatinky za udržiavanie každého z 3 najlepších výkonov.

Papkáčik – patrí nielen hladošom, ale aj šikovným a odvážnym jabĺčkozberačom, ktorí sa neboja unikať presile strážcov. Aj tu sa najšikovnejší môžu prepracovať k 100 bodom a denne k desatinkám za rekordy v každej z troch variantov tejto hry.

MATBOJ je miestom pre rytierske súboje v logických, zvyčajne doskových hrách. Na to, aby si získal body v Matboji, musíš niekoho poraziť a to nie je vždy jednoduché. Inak povedané, tým porazeným môžeš byť práve ty. Aby bol Matboj napriek tomu zábavný a dostatočne spravodlivý, je spôsob hodnotenia súbojov takýto : Všetci správne zaregistrovaní Bitlanďáci (www.bitland.sk/help/regist.htm) získajú do 24 hodín po registrácii štartovný bonus 10 bodov do každej hry Matboja.Obaja hráči, ktorí sa rozhodnú pre spoločný súboj, už na začiatku vedia, že získajú minimálne 2 body za odvahu. Po skončení súboja však porazený odovzdá víťazovi desatinu svojich bodov dosiahnutých pred týmto súbojom. Ak sa súboj skončí remízou (v šachu), súperi si navzájom vymenia 5% svojich bodov. Pre ilustráciu uvedieme zopár príkladov :

a,Je začiatok súťaže, preto majú súperi na konte za ktorýkoľvek variant matbojových hier 10 bodov.   Hráč A porazí v súboji hráča B a získava desatinu jeho bodov (teda 1 bod) + 2 body za odvahu   bojovať. Hráč B síce stráca desatinu svojich bodov za prehru v súboji, avšak získa 2 body za odvahu   bojovať.

  Súťažiaci A má teda po skončení prvého zápasu v súťaži 10+1+2=13bodov

  Súťažiaci B zasa 10-1+2=11 bodov.


b, V šachovom súboji sa stretnú hráč A, ktorý má na konte vybraného variantu šachovej hry 164 bodov   a hráč B, ktorý má 75 bodov. Ak zvíťazí hráč A, bude rozdelenie bodov takéto :

A: 164+7.6+2=173.6

B: 76-7.6+2=70.4

Ak však zvíťazí hráč B, bude rozdelenie bodov takéto :

A: 164-16.4+2=149.6

B: 76+16.4+2=94.4

Ak sa súboj skončí remízou, bude rozdelenie bodov takéto :

A: 164-8.2+3.8+2=161.6

B: 76-3.8+8.2+2=82.4

Ak súboj skončí sťažnosťou – správnosť pridelenia bodov posúdi správca Virtual Bitlandu.

BONUS body – Okrem štartovného bonusu môžu súťažiaci získať bonus 1-100 bodov po odsúhlasení aspoň troma učiteľmi za mimoriadne zásluhy v prospech Bitlandu alebo za zvláštne prejavy fair play. Navrhnúť takúto odmenu môže ktokoľvek zaregistrovaný na Virtual Bitlande.

Body získané aktivitou na Bitlande majú trojaký úžitok

Hodnotenie tímov.

Tím je registrovaná skupina 3-5 žiakov reprezentujúcich jednu školu. Tím môže získať body v tímových On-Line súťažiach Grand Prix Bitlandu. Do súťaže tímov sa zarátavajú aj tieto výsledky jednotlivcov – členov tímu :

Použitie získaného kreditu

Centrálna Bitlandská Banka potvrdzuje v dňoch 7-9.1.2005 akciu na bezplatné služby v celom Bitlandskom priestore a k 10.1.2005 prijíma nasledovné obchodné ustanovenia

Štartovný bonus každého správne zaregistrovaného účastníka súťaže bude v okamihu pripísania na konto súťažiaceho v plnej výške krytý bilármi a použiteľný v obchodnej sieti Bitlandu.

Bilárové konto bude možné využívať vždy len do výšky bodového konta súťažiaceho.

Uvádzacie ceny služieb sú takéto :

Zriadenie súkromného chatu

2 biláre

Zriadenie tajného kanálu chatu

5 bilárov

Zadanie šibeničky

2 biláre

Zriadenie nového kanálu v hre „Hádaj na čo myslím“

4 biláre

   

Bilariáda – štart každej hry

1 bilár

Matboj – štart každej hry – obaja hráči

1 bilár

   

Posúdenie sťažnosti

5 bilárov

Vedenie bilárového účtu

5 bilárov týždenne

   

V dôsledku inflácie si banka vyhradzuje právo upravovať sadzobník služieb