MATBOJ

Pentamino

Licit Licitované Pentamino

Hru hrajú dvaja hráči na šachovnici 8x8 políčok. Na začiatku majú k dispozícii všetkých 12 rôznych pentamín-obrazcov zložených z piatich rovnakých štvorcov. Hráči si najprv striedavým výberom rozdelia pentaminá. Potom ich striedavo kladú (každý svoje) na šachovnicu tak, aby položené pentamino zakrylo 5 voľných polí šachovnice. Ktorý z hráčov už nemôže žiadne svoje pentamino položiť, prehral.


Blesk Bleskové licitované Pentamino

Pravidlá sú rovnaké ako u licitovaného Pentamina. Navyše ale musíš byť rýchly !!! Na všetky svoje ťahy máš spolu len tri minúty Ak sa nikomu nepodarí znemožniť súperovi ťah, prehráva ten, komu skôr vyprší časový limit 3 minút na hru.


Klasik Klasické Pentamino

V tejto variante hry si hráči na začiatku pentaminá nerozdeľujú. Ukladajú ich na šachovnicu zo spoločnej kôpky. Platí, že ktorý z hráčov už nedokáže žiadne pentamino položiť, prehral. Na všetky svoje ťahy máš spolu len dve minúty Ak sa nikomu nepodarí znemožniť súperovi ťah, prehráva ten, komu skôr vyprší časový limit 2 minút na hru.


Random Klobúkové Pentamino

V tejto variante hry môžu hráči priložiť na šachovnicu vždy len to pentamino, ktoré im určil náhodný výber. Platí, že ktorý z hráčov už nemôže vybrané pentamino položiť, prehral. Na všetky svoje ťahy máš spolu len dve minúty Ak sa nikomu nepodarí znemožniť súperovi ťah, prehráva ten, komu skôr vyprší časový limit 2 minút na hru.


Piškvorky

Bilariada Mind

Klasik Klasické Piškvorky

Snaž sa umiestniť 5 svojich značiek (x alebo o) do radu (vodorovne, zvisle alebo uhlopriečne).


O to isté sa usiluje tvoj protihráč v Bitlandskej sieti, preto : Nedovoľ mu spraviť päticu! Buď prefíkaný, lebo súper Ti v snažení bude tiež brániť! Buď pozorný, lebo Ťa bude chcieť predbehnúť! Potom vyhráš!


Značky ukladáte striedavo, začína krížik (x). Časové obmedzenie je 5 minút na jeden ťah.


Blesk Bleskové Piškvorky

Pravidlá sú rovnaké ako u klasických Piškvoriek. Navyše ale musíš byť rýchly !!! Na všetky svoje ťahy máš spolu len dve minúty Ak sa nikomu nepodarí urobiť 5 svojich značiek v rade, prehráva ten, komu skôr vyprší časový limit 2 minút na hru.


3D Priestorové Piškvorky

Aj v tejto variante hry sa usiluješ urobiť rad svojich značiek. Tentokrát ale len štvoricu. Celá hra prebieha v kocke 4x4x4 políčka. Hrací plán znázorňuje štyri roviny - poschodia tejto kocky. Platné sú vodorovné, zvislé aj uhlopriečne štvorice v ktorejkoľvek zobrazenej rovine, ale aj v rovinách na ne kolmých. Taktiež platia priestorové uhlopriečky. Celá hra je trocha náročnejšia na predstavivosť, ale veríme, že ako správnemu Bitlanďákovi sa ti rýchlo zapáči.


Šach

Klasik Klasický Šach

Hrá sa na šachovnici 8x8 polí. Každý z hráčov má na svojom okraji šachovnice v rade 8 pešiakov a za nimi kráľa, dámu, dvoch strelcov, dvoch jazdcov a dve veže v rozostavení zľava VJSDKSJD. Hráči striedavo ťahajú svojimi figúrkami. Pravidlá pre pohyb figúriek: Žiadna figúrka sa nesmie postaviť na pole obsadené vlastnou figúrkou,ak sa postaví na pole obsadené súperovou figúrkou, je súperova figúrka vyradená z hry. Iba jazdec smie preskakovať obsadené políčka. Dáma sa smie pohybovať priamočiaro (vodorovne,zvislo aj šikmo) o ľubovoľný počet polí. Aj kráľ sa môže pohybovať ktorýmkoľvek smerom, ale vždy len o jedno pole. Nikdy však nesmie prísť na pole, ktoré je ohrozované (v priamom dosahu) akoukoľvek súperovou figúrkou. Veža sa pohybuje priamočiaro, ale len vodorovne alebo zvislo o ľubovoľný počet polí. Strelec sa pohybuje priamočiaro, ale len šikmo, taktiež o ľubovoľný počet polí. Pohyb jazdca sa názorne označuje písmenom L. Jazdec urobí posun o dve polia vodorovne alebo zvislo a v tom istom ťahu sa ešte otočí vpravo alebo vľavo a posunie sa o jedno pole Pešiak postupuje vždy len vpred smerom k strane pôvodne súperovej. Z východzieho postavenia sa môže posunúť o jedno alebo dve polia, potom už len vždy o jedno pole vpred. Pešiak smie vyhodiť figúrku súpera, len ak stojí šikmo pred ním. Ak dosiahne koniec šachovnice, hráč ho podľa vlastnej potreby zamení za dámu, vežu, jazdca alebo strelca.'#13#10'Existujú ešte dve špeciálne pravidlá: 1.Ak pešiak vo svojom prvom ťahu postúpil o dve polia a minul tak pole ohrozované súperovým pešiakom, ten súperov pešiak v bezprostredne následujúcom ťahu ho môže vziať ťahom na to preskočené pole.'#13#10'2.Každý kráľ môže raz v hre urobiť s vlastnou vežou takzvanú rošádu. Podmienkou je, že pre kráľa aj vežu je to 1.ťah v hre, medzi kráľom a vežou nie sú žiadne figúrky, kráľ ani polia, ktorými v rošáde prechádza,nie sú ohrozené súperom. V rošáde sa kráľ posunie o dve polia k veži a veža sa premiestni na pole, ktoré kráľ preskočil. Cieľom hry je ohroziť kráľa súpera(dať mu šach)tak, aby súper žiadnym prípustným ťahom nedokázal kráľa dostať z ohrozenia(mat).Súboj sa môže skončiť aj remízou buď po dohode súperov(obaja stlačia tlačidlo "Remíza"),alebo ak hráč,ktorý je na ťahu,sa nemôže pohnúť,pritom ale nedostal šach.


V základnej verzii hry na Virtual Bitlande máš k dispozícii 15 minút na každý ťah.


5min/hra Bleskový Šach 1

Pravidlá sú rovnaké ako u klasického Šachu. Navyše ale musíš byť rýchly !!! Na všetky svoje ťahy máš spolu len 5 minút. Ak sa nepodarí ukončiť hru podľa klasických pravidiel, prehráva ten, komu skôr vyprší časový limit 5 minút na hru.


1min/ťah Bleskový Šach 2

Pravidlá sú rovnaké ako u klasického Šachu. Navyše ale musíš byť rýchly !!! Na ktorýkoľvek svoj ťah máš len jednu minútu. Ak tento limit prekročíš, prehral si.


10min/hru Bleskový Šach 3

Pravidlá sú rovnaké ako u klasického Šachu. Navyše ale musíš byť rýchly !!! Na všetky svoje ťahy máš spolu len 10 minút. Ak sa nepodarí ukončiť hru podľa klasických pravidiel, prehráva ten, komu skôr vyprší časový limit 10 minút na hru.

Trax

Klasik Klasický Trax (hra známa aj pod názvom Black)

Tvoja úloha je postaviť cestu svojej farby : - buď uzavretý okruh - alebo čiaru od kraja do protiľahlého kraja Môže byť hocijako kľukatá Kamene kladiete striedavo, začína biely K dispozícii máš pohyblivé pole veľké najviac 8x8 políčok Klikaním myšou si vyber vhodný kameň a prilož ho k existujúcej ceste tak, aby sa nespájala čierna cesta s bielou (prvý kameň sa môže položiť na ľubovolné miesto) POZOR! Ak existujú políčka,ktoré sa môžu vyplniť len jediným spôsobom, počítač tam podokladá kamene skôr, ako bude na ťahu druhý hráč. POZOR! POZOR! Pri svojom mene máš napísanú farbu tvojej cesty. Nepomáhaj súperovi stavať jeho cestu, tvoja musí byť hotová skôr !


Blesk Bleskový Trax

Pravidlá sú rovnaké ako u klasického Traxu. Navyše ale musíš byť rýchly !!! Na všetky svoje ťahy máš spolu len minútu Ak sa nikomu nepodarí urobiť okruh alebo cestu, prehráva ten, komu skôr vyprší časový limit 1 minúty na hru.