Vstup pre registrovaných.

prihlas

Noví návštevníci Bitlandského servera sa musia pred vstupom zaregistrovať. Registračný formulár je dostupný cez tlačidlo „Udeľovanie vstupných víz za mešec zlata“. Ak si chceš zmeniť svoje registračné údaje neskôr, dostaneš sa k formuláru cez ponuku Bitland\Registrácia.


Registrácia

Povinnými registračnými údajmi sú len Nick-bitlandská prezývka, Prihlasovacie meno a Heslo. Takýmto spôsobom je možné zaručiť anonymitu registrovaných užívateľov. Kto však chce súťažiť v dlhodobých súťažiach o zaujímavé ceny určených žiakom a študentom, m usí uviesť aj ďalšie údaje : Dátum narodenia, školu, ktorú navštevuje, ročník, ktorý navštevuje.