Trax

Hru hrajú dvaja hráči. Začínajúci hráč položí na ľubovoľné miesto hracieho plánu jeden z dvoch typov hracích kameňov - križovatku, alebo oblúky. Potom obaja striedavo prikladajú zo spoločnej kopy ďalšie hracie kamene tak, aby sa vždy spojili rovnaké farby.

Ak na hracom pláne existuje miesto, kam je možné priložiť jediný hrací kameň jediným možným spôsobom, počítač ho v rámci ťahu automaticky priloží.

Cieľ: postaviť svoju cestu – okruh alebo spojnicu protiľahlých strán.

Vzdialenosť protiľahlých strán je 8 štvorcov. Mriežka hracieho plánu má na začiatku rozmer 9x9 a podľa rozloženia kameňov sa posúva vždy tak, aby sa dali kamene priložiť z každej strany. Ak sa prikladaním kameňov dosiahne šírkový alebo výškový rozmer hracieho plánu 8 štvorcov, deviaty riadok alebo stĺpec zmizne.

 
 

Biely (John) dokončil cestu – vyhráva, vľavo znázornený okruh, vpravo spojnica protiľahlých strán

Hra!!!Všimni si farbu svojej cesty

Vyber si vhodný kameň a vhodne ho otočKameň sa dá doložiť len k existujúcej ceste, tak aby sa spájali správne farbyPozor!!!! Počítač sám automaticky dokladá kamene, ktoré sa dajú položiť už len jediným možným spôsobom (sú jednoznačné)