Navšívte Virtual Bitland

Náboj - Poslané úlohy a získané body do 20.4. 2005

( 4. úlohu z hlavolamov zatiaľ nik nevyriešil správne, takže akcia - Body sa zdvojnásobujú: 160 bodov za riešenie so stručným zdôvodnením. Bitlanďáci, ktorí doteraz neposlali svoj typ, nemusia poslať zdôvodnenie, ale potom získajú len 80 bodov )

(h-Hlavolamy, s-Šifry, b-Baltík kategória P, b pp-Baltík kategória PP,i-Imagine, K-Krížovky)
Nick Úloha Body Prvenstvo (+20%) Bonus Spolu Poznámka
Alfík h3 15    15  
amoniak h3 15 3   244  
  h1 10     
  š2 30   6   bonus za zdravú drzosť - upozornenie na chybu pri prenose správy
  b1 40     
  b2 35     -5b: ovládanie klávesou V namiesto N,     1. správa nebola v strede obrazovky
  b4 50     
  b5 55     -5b: stratil sa koniec bloku príkazov } a preto program nefungoval
Carlotta 14K 10    112  
  h2 50     
  h1 7     -3b: 2. cislo nebolo správne
  h3 15     
  s2 30     
Doduška h1 10    10  
Ďábel h3 15    45  
  s3 30     
Iwee s1 30    135  
  s2 30     
  s3 30     
  s4 30     
  h3 15     
JankaSimka h3 15    25  
  h1 10     
johny i2 100    100  
josephe i1 50    120  
  i2 70     -30b: Chýbajú tlačidlá Kresli obdĺžnik a Kresli štvorec
juve h3 15    37  
  h1 10 2    
  25K 10     
kami h3 15    87  
  š3 30 6    
  š4 30 6    
Karolko h1 10    1183  
  h3 15     
  s4 30     
  s3 30     
  i1 50     
  i2 100     
  b1 40     
  b2 40     
  b3 50     
  b4 50     
  b5 60 12    
  b6 50 10    -10b: kúzla R,O nie sú kúzla animácie s predmetmi
  b7 80 16    
  b8 100 20    
  b10 200 40    
  i1 50 10    
  i2 100 20    
  b pp 3 140 28     -10b: ak Baltík pobozká princeznú pri okraji územia, nápis CMUK sa neobjaví. Do Bitboja sa zaratávajú body len z jednej kategórie Baltíka. V kategórii P máš viac bodov ako v PP, preto tieto body máš zatiaľ na Bitlande v zálohe
Komunista s1 30    90  
  s3 30     
  s4 30     
  h3 15     
  h1 10     
Liza h3 15    15  
luciaf 21K 10    80  
  11K 10     
  7K 10     
  9K 10     
  5K 10     
  6K 10     
  3K 10     
  2K 10     
Manoroth b1 40    250  
  b2 40     
  b3 50     
  h1 10     
  s3 30     
  s4 30     
  i1 50     
Marko h3 15    165  
  h2 50     
  h1 10     
  1K 10     
  22K 10     
  26K 10     
Masko š2 15    15  
Matto b pp 1 150 30   480  
  b pp 4 250 50    
matusko i1 50    50  
Nicol h3 15    333  
  h2 50     
  h1 10     
  š2 30 6 6   bonus - správne si si domyslela šifru s chybou prenosu
  b4 50 10    
  b3 50 10    
  b1 40 8    
  b2 40 8    
PALINKO i2 100     
ppershing 18K 10    10  
Ronaldo h3 15    175  
  h1 10     
  20K 10     
  17K 10     
  15K 10     
  13K 10     
  10K 10     
  8K 10     
  s3 30     
  s4 30     
  s1 30     
Scooter h3 15    45  
  s3 30     
Tom h1 7    7 -3b: 2. cislo nebolo správne
xx b1 40    40  
Zefo h3 15    171  
  h2 50     
  h1 10     
  š1 30 6    
  s3 30     
  s4 30