Navšívte Virtual Bitland

Ahoj Bitlanďáci.

Súťaž „80 dní za pokladmi Bitlandu“ je už takmer v polovici a tak sme sa rozhodli urobiť „malú“ rekapituláciu.

Súťaž začala 7.1.2005 ...

Informácie o tom boli zverejnené na internete na hlavnej stránke Infoveku, domovskej stránke Virtual Bitlandu, nadácie Ingenium, P-MATu, e-mailom boli zaslané všetkým, ktorí nám dovtedy poskytli svoju e-mailovú adresu a tiež riešiteľom korešpondenčných seminárov organizovaných P-MATom. O systéme bodovania, priebehu súťaže a všetkých ďalších dôležitých skutočnostiach informujeme priebežne na domovskej stránke Bitlandu a tiež všetky zapojené školy a žiakov prostredníctvom e-mailu.

Súťaží sa o zaujímavé ceny ...

4 najlepšie školské tímy aj s učiteľským doprovodom získajú právo účasti na trojdňovom sústredení „Jar na Bitlande 2005“, ktoré sa uskutoční hneď po Veľkonočných sviatkoch 30.3.-1.4.2005. Predbežne rezervované miesto konania je rekreačné zariadenie Vesel v Úľanke na úpätí Donovalov.

Pre troch najlepších jednotlivcov v kategórii 11-15 rokov sú pripravené zaujímavé vecné ceny – počítačové doplnky (CDRW-napaľovačka, Flash Disk USB, reproduktory 2+1)

Počas hlavnej súťaže prebiehajú aj menšie sprievodné súťaže, kde môžete vyhrať tričko s logom Bitlandu. Do tej prvej môžete zaslať svoje minifilmy alebo obrázky vytvorené na počítači. Termín, dokedy prijímame vaše vlastné súťažné diela je 24.2.2005 do 13.00 hod.

Aktuálny stav v súťaži ...

Do súťaže je v kategórii 11-15 ročných aktívne zapojených viac ako 300 detí z celého Slovenska. Zaregistrovali sme 7 školských tímov, ktoré medzi sebou bojujú o účasť na sústredení. Nasledujúce tabuľky dokumentujú aktuálny stav v súťaži.

Súťaž jednotlivcovSúťaž tímov


Aj keď by sa mohlo zdať, že začať je už neskoro, nie je to pravda ...

Štartovný bonus – celkom 130 bodov je pripravený pre všetkých správne zaregistrovaných 15-ročných a mladších súťažiacich (meno, škola, dátum narodenia, ročník). Nie je to žiadnym tajomstvom, že k zisku ďalších 200 a viac bodov v súťaži stačí trocha šikovnosti a usilovnosti v bitlandskej Bilariáde. No a možností pre ďalšie napredovanie v súťaži je mnoho a stále pribúdajú.

Čo máme pred sebou ...

Pred sebou máme ešte 40 dní urputného zápolenia o každý bodík. Okrem rozbehnutého Matboja a Bilariády nás čakajú pravidelné On-line stretnutia, ktorých zameranie prezrádza aktualizovaný program. Pripravujeme tiež nové úlohy do Náboja. Ten v súčasnosti dostáva aj svoju WWW podobu. V Náboji postupne nájdete nové matematické hlavolamy, šifry, programátorské úlohy pre programátorov v Baltíkovi a Imagine a tiež všeobecné programátorské úlohy bez určenia programovacieho jazyka. Nové maľované krížovky a šachové miniatúry bude možné naďalej riešiť len v rámci klienta Virtual Bitlandu.

Pretože Virtual Bitland je portálom mladých posadnutých tvorivosťou, posielajte svoje obrázky, prezentácie, minifilmy, básničky, príbehy, články, odkazy na vaše WWW a vytvorené programy do Bitlandskej Rubyškoly a odmena vás neminie.

Čo máme za sebou ...

Na Virtual Bitlande sa od začiatku súťaže uskutočnilo 6 moderovaných stretnutí, ktoré sú zdokumentované v Aktualitách Bitlandu.Najaktívnejšími účastníkmi týchto stretnutí sú žiaci ZŠ Komenského Sabinov Lukáš Janiga, Dominika Kuižová a Tomáš Kaščák.

Okrem toho sa uskutočnilo 2576 súbojov v logických hrách Matboja (Piškvorky, Trax, Šach, Pentamino). Najvyššie rebríčkové postavenie v jednotlivých variantách dosiahli

Piškvorky – Klasik – Monika Kulášová (Gymnázium M.Galandu Turčianske Teplice)
Piškvorky – Blesk – Nikola Hrdá  (Gymnázium M.Galandu Turčianske Teplice)
Piškvorky – 3D – Lukáš Scholtz (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)
Trax – Klasik – Alojz Štefaňák (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)
Trax – Blesk - Lukáš Scholtz (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)
Šach – Klasik – Veronika Matejičková (ZŠ Domaniža)
Šach – 5min na hru – Michal Čarnogurský (Gymnázium Sabinov)
Šach – 1 min na ťah – Ivana Lauková (Gymnázium ul.J.Lettricha Martin)
Šach – 10 min na hru - Lukáš Scholtz (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)
Pentamino – Licit – Jozef Zoričák (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)
Pentamino – Blesk - Lukáš Scholtz (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)
Pentamino – Klasik – Jozef Zoričák (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)
Pentamino – Random - Lukáš Scholtz (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)

2119-krát padol rekord v disciplínach Bilariády. Najviac rekordodní má na svojom konte Ivana Lauková (Gymnázium ul.J.Lettricha Martin). Aktuálne najlepšie postavenie v jednotlivých disciplínach je takéto

Ďatľotest – Blesk – Maja Vargovčíková (Gymnázium Sabinov)
Ďatľotest – Stabil – Elizabeth Sekela (Gymnázium M.Galandu Turčianske Teplice)
Ďatľotest – Clean – Barbora Solařová (Gymnázium M.Galandu Turčianske Teplice)
Ďatľotest – Frázy  - Ivana Lauková (Gymnázium ul.J.Lettricha Martin)
Mind – Klasik – Martin Kozánek (ZŠ J.D.Matejovie Liptovský Hrádok)
Mind – Logik - Nikola Hrdá  (Gymnázium M.Galandu Turčianske Teplice)
Mind – Špeci - Nikola Hrdá  (Gymnázium M.Galandu Turčianske Teplice)
Papkáčik – Klasik – Matúš Novotný (CZŠ Sabinov)
Papkáčik – Blesk – Pavel Kardoš (ZŠ Domaniža)
Papkáčik – Sucháč - Michal Čarnogurský (Gymnázium Sabinov)

V rámci bitlandského Náboja bolo odmenených 15 úspešných riešení maľovaných krížoviek a jedno rozlúštenie šifry. Za aktivitu chceme pochváliť najmä Lukáša Scholtza zo ZŠ v Slovenskej Vsi, Luciu Fedorovú z Gymnázia Lipany a Moniku Kulášovú z Gymnázia M.Galandu v Turčianskych Tepliciach.

Do galérie Rubyškoly pribudli odkazy na 4 žiacke WWW stránky. Ich autormi sú

Lucia Fedorová (Gymnázium Lipany)
Karol Pauchlý (ZŠ Dlhá nad Oravou)
Maja Vargovčíková (Gymnázium Sabinov)
Michal Reiberger (ZŠ J.D.Matejovie Liptovský Hrádok)

Príbeh na pokračovanie v 1.čísle BeTeeL má v súčasnosti tri príspevky. Zaslúžili sa o ne Maja Vargovčíková, Lacko Džurna a Matúš Suchanič.

V súťaži minifilmov máme dva príspevky – poslali ich Dávid Majtner (ZŠ Lipany) a Matej Vargovčík (Gymnázium Sabinov).

Nezabudnite prísť na najbližšie On-line stretnutie na Virtual Bitlande, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17.2.2005 v novom čase 16:00-17:30 a na programe je turnaj jednotlivcov a družstiev v piškvorkách.