Navšívte Virtual Bitland

3.3.2005 sa na Virtual Bitlande konal turnaj v bleskovom šachu.

Výsledky turnaja sme už konečne spracovali.

Trocha oneskorene ale predsa. Kvôli krátkemu kolapsu servera počas turnaja sme niektoré súboje museli zrekonštruovať z logu (súbor žurnálu). Hral sa bleskový šach - každý hráč mal v súboji 10 min na všetky svoje ťahy. takže remízy vlastne neprichádzali do úvahy.

Turnaja sa zúčastnilo 13 účastníkov, medzi nimi žiaci z týchto škôl

Gymnázium Vranov n.Topľou
ZŠ s MŠ Slovenská Ves
Gymnázium M.Galandu Turčianske Teplice
Gymnázium Sabinov
ZŠ JD Matejovie Liptovský Hrádok
ZŠ Križovany nad Dudváhom
Gymnázium Považská Bystrica
ZŠ Dlhá nad Oravou

Výsledky súbojov v turnaji dokumentuje nasledujúca tabuľkaĎalšia tabuľka prezrádza pridelené body za umiestnenie v turnaji do dlhodobej súťaže.

Poradie Nick Škola Výhry Prehry Body
1. Komunista Gymnázium Vranov n.Topľou 5 0 100
2. Masko P-Mat 5 2 90
3. PaLi Gymnázium Sabinov 5 3 80
4. Scooter ZŠ JD Matejovie Lipt.Hrádok 2 1 71
5. Pet Bitland 2 2 62
6.-7. Nicol Gym. M.Galandu Turč.Teplice 1 0 50
6.-7. kvasnica Gym. Zvolen 1 0 50
8. DAVCO ZŠ Križovany nad Dudváhom 1 1 39
9. Matto Gymnázium Sabinov 1 3 32
10. ela CZŠ Sabinov 1 7 26
11. sebo Gymnázium Považská Bystrica 0 1 20
12.-13 Karolko ZŠ Dlhá nad Oravou 0 2 15
12.-13. Ronaldo254 ZŠ s MŠ Slovenská Ves 0 2 15Okrem šachového turnaja sme počas on-line stretnutia uzavreli druhé kolo hlasovania o najlepšiu básničku, obrázok, minifilm, program, www stránku v Rubyškole Bitlandu. Body sme prideľovali podľa vašimi hlasmi určeného poradia :za 1.miesto 20b, 2.miesto 16b, 3.miesto 12b, 4.miesto 8b, 5.miesto 4b.

Meno Škola Básne Minifilmy Obrázky Programy WWW Spolu
Carlotta Gymnázium, Sabinov 20     28 8 56
Nela ZŠ Jura Hronca, Rožňava 28         28
PaLi Gymnázium, Sabinov   20   20   40
Scooter ZŠ J.D.Matejovie Lipt.Hrádok   30     12 42
Indi ZŠ Komenského, Lipany   10       10
Samo ZŠ Jarovnice     20     20
Druid ZŠ Komenského, Sabinov     22     22
Duro P-Mat     12     12
kkkkkkkkk CZŠ Sabinov     6     6
Mia12 ZŠ Komenského Sabinov       8   8
karolko ZŠ Dlhá nad Oravou         20 20
luciaf Gymnázium Lipany         16 16


Ako vždy odmeňujeme aj tých, ktorí hlasovali a to podľa úspešnosti určenia poradia v každej kategórii. Kto nehlasoval, má nulu, kto sa najhoršie trafil do výsledného poradia má 1 bod a tak postupne po jednom bode až k najlepšiemu tipu.


Meno Škola Básne Minifilmy Obrázky Programy SuperStar WWW Spolu
maťa Gymnázium, Sabinov 1 5 4 4 7 4 25
Pet Správca Bitlandu 3 4 1 1 6 5 20
PaLi Gymnázium Sabinov 2 0 0 5 8 4 19
Scooter ZŠ J.D.Matejovie Lipt.Hrádok 3 3 5 2 4 1 18
Komunista Gymnázium Vranov 0 0 0 0 3 2 5
ela Bitland 2 1 3 0 5 0 11
nakova55 ZŠ Domaniža 0 0 0 0 2 0 2
Karolko ZŠ Dlhá nad Oravou 2 2 2 3 1 3 13

V hlasovaní o SUPERSTAR, to Tomáš Bezdeda všetkým opäť riadne napálil.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami opäť o týždeň, kedy vašu pozornosť upriamime na nový Bitlandský náboj, ktorý je už aj teraz dostupný na webe Bitlandu.