Milí mladí priatelia.

 

Nie je to tak dávno, čo sme spoločne pátrali po bitlandských pokladoch (www.bitland.sk/mail/bitnews.htm)

a tie najkrajšie našli na sústredení najlepších tímov na Donovaloch (www.bitland.sk/donovaly.htm).

Po letnej prestávke je tu opäť čas na pravidelné virtuálne stretávanie, súťaženie, rozvíjanie a prezentáciu vašej tvorivosti a vašich zručností najmä tých informatických, ale aj matematických, literárnych, výtvarných a onedlho hádam aj jazykových, prírodovedných a hudobných. Naším klubovým dňom bude opäť štvrtok, keď v čase od 14:30 do 16:30 máme pre vás vyhradený čas a zaujímavý program. Zaujímavý ? No to posúďte radšej sami zoznam plánovaných aktivít na 20 on-line stretnutí virtuálnych klubov tvorivosti :

 

 1. Úvodné stretnutie zamerané na zoznámenie so základnými možnosťami Virtual Bitlandu, moderované hry na Klábosoch – bitlandskom chate, prostredníctvom Bitmailu, využitie Šibeničiek, spoločenskej hry „Hádaj, na čo myslím“, predstavenie súťaží Virtual Bitlandu, najmä Bilariády a Matboja. Vysvetlíme si pravidlá dlhodobej súťaže.
 2. Druhé stretnutie bude zamerané na predstavenie tvorivých nástrojov Virtual Bitlandu – najmä Rubyškoly, hlasovacieho panelu a Bitland Creatora. Opäť si vysvetlíme pravidlá a prípadné nejasnosti v súvislosti s dlhodobou súťažou. Zoznámime sa s pravidlami licitovaného Pentamina, odštartujeme dlhodobú súťaž a prvý turnaj.
 3. Grand Prix 1 – súťaž družstiev alebo jednotlivcov s množstvom zaujímavých úloh a jedným cieľom, to celé zabalené do deťom blízkeho námetu, ktorý ich bude motivovať k sústredenému výkonu. Každá zo šiestich plánovaných Grand Prix bude zameraná na získavanie, resp. prezentáciu vedomostí z niektorej vednej oblasti (Zemepis, Dejepis, Informatika, Fyzika, Matematika, Angličtina, ...)
 4. Jarmok – prvé predstavenie žiackych diel a dielok, ktoré účastníci klubového stretnutia odmenia pridelením bodov. Všetko úsilie sa nakoniec odmení bodmi do dlhodobej súťaže a naštartuje sa pravidelné hlasovanie o NAJ príspevky v Rubyškole a o rôzne ďalšie aktuálne NAJ (napr. superstar, či majstra sveta v hokeji, ale pravidelne budeme hlasovať aj o to, v akej hre bude nasledujúci turnaj.)
 5. Grand Prix 2.
 6. Učíme sa robiť www stránky 1.
 7. Učíme sa robiť www stránky 2.
 8. Grand Prix 3.
 9. Učíme sa robiť animácie 1.
 10. Učíme sa robiť animácie 2.
 11. Grand Prix 4.
 12. Učíme sa robiť vlastné prezentácie 1.
 13. Učíme sa robiť vlastné prezentácie 2.
 14. Grand Prix 5.
 15. Učíme sa programovať v Baltíkovi 1.
 16. Učíme sa programovať v Baltíkovi 2.
 17. Grand Prix 6.
 18. Živé finále najlepších jednotlivcov a tímov
 19. Učíme sa programovať v BitlandCreatore 1.
 20. Učíme sa programovať v BitlandCreatore 2.

 

Okrem toho na nás čakajú pravidelné turnaje v logických hrách a pravidelná anketa o najlepšie vaše príspevky v Rubyškole (pozri napr. www.bitland.sk/bitnews14.htm).

 

No a pre vás, ktorí ste na Virtual Bitlande ešte neboli, pár informácií, ako sa s nami stretnúť.

 

Portál Virtual Bitlandu, to je www.bitland.sk.

K podrobnostiam o Bitlande vás privedie www.bitland.sk/mapa.htm

A to najdôležitejšie je klient Virtual Bitlandu. Stiahnite si ho do svojho počítača z www.bitland.sk/klient.htm, rozbaľte a spustite. Virtuálny svet Bitlandu je zrazu váš. Teda treba ešte mešec zlata (samozrejme stačí aj virtuálny ;-).

Tešíme sa do skorého videnia už tento Štvrtok 20.10.2005 o 14:30

 

Za tím organizátorov                Pet