Navšívte Virtual Bitland

On-line stretnutie na Bitlande č.5

Stretnutie sa uskutoční v náhradnom termíne v utorok 8.2.2005 v čase 13.30-15.00

Bude venované tvorivým schopnostiam žiakov. Naštartujeme stavbu Rubyškoly-školy naruby. Žiaci budú môcť priebežne prispievať svojími vytvorenými dielami (PC grafika, animácie, programy, www, prezentácie, literárne diela). Každá ich tvorivá aktivita bude odmenená aj bodmi do bitboja.

Na on-line stretnutí budú v spojení prostrednictvom klienta Virtual Bitlandu prechádzať cez štyri stanovištia. Každé bude mať svoj komunikačný kanál, svoju tému a svojho moderátora, ktorý má za úlohu niečo deti naučiť a kto vedomosti potvrdí, môže ísť na ďalšie stanovište. Práca na stanovišti je hodnotená 20 bodmi do Bitlandskej súťaže - rubrika On-line.

Ciele :

Keďže z prostriedkov dostupných vo väčšine škôl je pre tvorbu jednoduchých animácii vhodný program Logomotion, máme preň v Čaroškole pripravený vzdelávací modul. Ak budú mať vaši žiaci Logomotion na počítači prístupné, môže im modul pomôcť pri príprave animácie a neskôr aj súťažného minifilmu.

Každá vedomosť detí v práci s uvedenými programami im môže byť na stretnutí užitočná. Ak dokážu vytvoriť a poslať nám vlastnú animáciu, majú ešte bonus 20 bodov. Takže práca na štyroch stanovištiach+bonus=100 bodov.