Naruby

Byť školníkom v rubyškole? Čudná práca, verte mi.
Naopak je hore, dole. More strážim v prízemí.
V kabinetoch zvláštne zvery, učiteľ zas poškole.
Uverí, či neuverí, že dnes oknom miesto dverí občas chodiť dobré je?
Žiaci píšu učebnice, tancujú v nich ďalšie svety.
Spod lavice klávesnice a z lavice biele myšky
volajú ich na výlety, obzrieť si Zem zvnútra, z výšky.
Prilej báseň do mora.
Nech jej vlnka zavolá na nás vetou z tvojich svetov.

Nadpis básne:
Nick (Prezývka na Bitlande):
Báseň alebo príbeh: