Pošli svoj vlastný návrh džinglu -animovaný gif obrázok a zvukový súbor. Džingle sa budú používať na Bitlande ako odmena, reakcia na nevydarený pokus a na vyjadrovanie rôznych pocitov, pre ktoré suchý text nestačí (radosť, prekvapenie, smútok, smiech, ...) Maximálna veľkosť súboru je 500 kB (0,5 MB).

Pošli svoj súbor. V názve by mal mať tvoj Nick(prezývka na Bitlande) a názov džinglu (napr: Pet_ahoj.gif, Pet_ahoj.wav)


$maxsize) { printf("CHYBA: Súbor $soubor_name má väčšiu veľkosť ako stanovená maximálna veľkosť súboru, ktorá je $ms kB."); $ok=0; } if($ok&&file_exists($s)) { printf("CHYBA: Súbor $soubor_name už existuje. Nemôžete pridať súbor s rovnakým menom."); $ok=0; } if ($ok) { if(!(copy($soubor,$s))) printf("CHYBA: Súbor $soubor_name nemohol byť skopírovaný. Kontaktujte správcu."); else { chmod($s,0644); printf("\"školník\"

Súbor $soubor_name bol úspešne odoslaný školníkovi Rubíkovi.
Keď sa vrátí z nemenovaného hypermarketu, všetky hodnotné príspevky zavesí v Rubyškole a pridá vám body do Bitboja

"); } } } } ?>

Zoznam džinglov:

Read(); $tmp=$adresar->Read(); while($polozka=$adresar->Read()) { echo "$polozka
"; //"$polozka
" } $adresar->Close(); ?>