$maxsize) { printf("CHYBA: Súbor $_POST[soubor]_name má väčšiu veľkosť ako stanovená maximálna veľkosť súboru, ktorá je $ms kB."); $ok=0; } if($ok&&file_exists($s)) { printf("CHYBA: Súbor $_POST[soubor]_name už existuje. Nemôžete pridať súbor s rovnakým menom."); $ok=0; } if ($ok) { if(!(copy($_POST[soubor],$s))) printf("CHYBA: Súbor $soubor_name nemohol byť skopírovaný. Kontaktujte správcu."); else { chmod($s,0644); printf("

Súbor $_POST[soubor]_name bol úspešne uložený.

"); } } } } ?>

Zoznam programov:

Read(); $tmp=$adresar->Read(); while($polozka=$adresar->Read()) { echo "$polozka
"; //"$polozka
" } $adresar->Close(); ?>