Pozvánka na finále 1.ročníka súťaží a poznávacie/vzdelávacie stretnutie učiteľov a žiakov na Bitlande.

Finálové stretnutie je určené pre

  • učiteľov so záujmom využívať Virtual Bitland vo vyučovaní
  • učiteľov hľadajúcich inšpirácie pre svoje vyučovacie metódy
  • 4 najúspešnejšie tímy v 1.ročníku súťaže „80 dní za pokladmi Bitlandu“
  • učiteľov doprevádzajúcich školské tímy
Termín: 30.marec – 1.apríl 2005
Miesto konania : hotel VESEL Donovaly
  priamo v rekreačnom centre Donovaly.
  Na dopravu je možné použiť vlak do Ružomberka, resp. Banskej Bystrice, či autobus. Zastávka SAD je pred hotelom.
   
Účastnícke poplatky : ubytovanie a strava - učitelia zdarma, žiaci 300,- Sk
  doprava na vlastné náklady (hradí vysielajúca škola)

Zúčastnené školy získajú špeciálne programové vybavenie a metodické materiály pre využívanie projektu Virtual Bitland v školskej učebni.


Program stretnutia pozostáva z dvoch súbežne prebiehajúcich podprogramov, ktoré majú spoločné aj samostatné časti. Preto sme jeho harmonogram pre vás pripravili v troch verziách – spoločný program a podprogramy samostatne :

  1. Celkový program stretnutia učiteľov a žiakov na Bitlande
  2. Program školení učiteľov
  3. Program pre žiakov úspešných tímov - finále súťaže „80 dní za pokladmi Bitlandu“