Návštevnosť od
15.12.2004
 

Nieo o ns
Archv vtvorov, loh, metodickch materilov, podujat
Virtual Bitland
Ako sa narodil Virtual Bitland
Mapa, nvody, pravidl
Stiahni si klienta a zapoj sa do ivota Bitlandu
Przdniny na Bitlande

História vzniku Virtual Bitlandu.


V každom období sa našli ľudia, ktorí zasvätili život deťom, starostlivosti o ich vedomie, rozvoju ich duševného potenciálu so zohľadnením osobitosti prostredia, životných podmienok aj ich talentu.

Takým človekom bol aj učiteľ, matematik, vedec a vzácny človek pán Milan Hejný, ktorý na Slovensku rozbehol matematické korešpondenčné semináre a tábory mladých matematikov.

30 rokov fungovania týchto aktivít na Slovensku je dôkazom, že myšlienka to je naozaj životaschopná. Deti tu súťažia v riešení netradičných úloh. Podľa zamerania seminára si môžu vybrať matematiku, fyziku alebo programovanie.

V rokoch 1981-1992 sme mali to šťastie a možnosť zapojiť sa do rozvíjania tejto myšlienky. Najskôr v úlohe detí - riešiteľov korešpondenčných seminárov a účastníkov sústredení a táborov mladých matematikov, neskôr počas štúdia na vysokej škole v úlohe mladých spoluorganizátorov, vedúcich týchto aktivít ako aj celoročných matematických krúžkov s deťmi základných škôl.

V roku 1996 zakladáme v Sabinove, malom meste na východnom Slovensku počítačové centrum Progres 2000 a v ňom krúžkovú činnosť s deťmi v duchu našich študentských skúseností.

V lete 1997 začína tradícia letných táborov "Prázdniny na Bitlande". O pol roka neskôr dostávajú riešitelia matematickej olympiády na základných školách vo východoslovenskom regióne do rúk prvú sériu úloh korešpondenčného seminára z matematiky a programovania, ktorý budú ešte ďalšie 4 roky poznať pod názvom Kominár.

Kominár

V ňom riešia úlohy zamerané na matematickú logiku, vytváranie algoritmov s možnosťou ich konkrétnych implementácií do dohodnutých programovacích jazykov.

Letné tábory Prázdniny na Bitlande sú veľkou motiváciou pre všetkých riešiteľov.

V januári 2003 dostáva reálnu podobu myšlienka internetovej súťaže a virtuálneho celoročného tábora Virtual Bitland.

V marci 2003 spúšťame v internetovom éteri prvýkrát server Virtual Bitlandu.

V máji 2003 sa stretávame s pani Beátou Brestenskou a prezentujeme Virtual Bitland na pôde Infoveku.

V októbri 2003 vzniká náčrt spolupráce s Infovekom na myšlienke "Virtual Bitland do škôl" a celý ďalší rok sa tento náčrt mení v konkrétne riešenie.

V novembri 2003 a novembri 2004 predstavujeme Virtual Bitland učiteľom na konfereciách Infoveku, okrem toho prebiehajú prezentácie na niekoľkých aj medzinárodných fórach.

V decembri 2004 finišujeme prípravné práce pre celoplošné rozšírenie Virtual Bitlandu do slovenských škôl a pripravujeme štart moderovaných stretnutí na január 2005.