Návštevnosť od
15.12.2004
 

Nieo o ns
Archv vtvorov, loh, metodickch materilov, podujat
Virtual Bitland
Ako sa narodil Virtual Bitland
Mapa, nvody, pravidl
Stiahni si klienta a zapoj sa do ivota Bitlandu
Przdniny na Bitlande

Program moderovaných stretnutí - virtuálnych workshopov na Virtual Bitlande v školskom roku 2005/2006.

Po letnej prestávke je tu opäť čas na pravidelné virtuálne stretávanie. Naším klubovým dňom bude opäť štvrtok. Od 14:30 do 16:30 máme pre vás vyhradený čas a zaujímavý program. Zaujímavý ? No to posúďte radšej sami zoznam plánovaných aktivít na 20 on-line stretnutí virtuálnych klubov tvorivosti :

 1. Úvodné stretnutie zamerané na zoznámenie so základnými možnosťami Virtual Bitlandu, moderované hry na Klábosoch – bitlandskom chate, prostredníctvom Bitmailu, využitie Šibeničiek, spoločenskej hry „Hádaj, na čo myslím“, predstavenie súťaží Virtual Bitlandu, najmä Bilariády a Matboja. Vysvetlíme si pravidlá dlhodobej súťaže.
 2. Druhé stretnutie bude zamerané na predstavenie tvorivých nástrojov Virtual Bitlandu – najmä Rubyškoly a hlasovacieho panelu. Opäť si vysvetlíme pravidlá a prípadné nejasnosti v súvislosti s dlhodobou súťažou. Zoznámime sa s pravidlami licitovaného Pentamina, odštartujeme dlhodobú súťaž a prvý turnaj.
 3. Grand Prix 1 – súťaž družstiev alebo jednotlivcov s množstvom zaujímavých úloh a jedným cieľom, to celé zabalené do deťom blízkeho námetu, ktorý ich bude motivovať k sústredenému výkonu. Každá zo šiestich plánovaných Grand Prix bude zameraná na získavanie, resp. prezentáciu vedomostí z niektorej vednej oblasti (Zemepis, Dejepis, Informatika, Fyzika, Matematika, Angličtina, ...)
 4. Jarmok – prvé predstavenie žiackych diel a dielok, ktoré účastníci klubového stretnutia odmenia pridelením bodov. Všetko úsilie sa nakoniec odmení bodmi do dlhodobej súťaže a naštartuje sa pravidelné hlasovanie o NAJ príspevky v Rubyškole a o rôzne ďalšie aktuálne NAJ (napr. superstar, či majstra sveta v hokeji, ale pravidelne budeme hlasovať aj o to, v akej hre bude nasledujúci turnaj.)
 5. Grand Prix 2.
 6. Učíme sa robiť www stránky 1.
 7. Učíme sa robiť www stránky 2.
 8. Grand Prix 3.
 9. Učíme sa robiť animácie 1.
 10. Učíme sa robiť animácie 2.
 11. Grand Prix 4.
 12. Učíme sa robiť vlastné prezentácie 1.
 13. Učíme sa robiť vlastné prezentácie 2.
 14. Grand Prix 5.
 15. Učíme sa programovať v Baltíkovi 1.
 16. Učíme sa programovať v Baltíkovi 2.
 17. Grand Prix 6.
 18. Živé finále najlepších jednotlivcov a tímov
 19. Učíme sa programovať v BitlandCreatore 1.
 20. Učíme sa programovať v BitlandCreatore 2.

Popis Bitlandu nájdete na www.bitland.sk/mapa.htm
To najdôležitejšie pre naše stretnutia je klient Virtual Bitlandu. Stiahnite si ho do svojho počítača z www.bitland.sk/klient.php , rozbaľte a spustite. Virtuálny svet Bitlandu je zrazu váš. Vlastne potrebujete ešte mešec zlata (samozrejme stačí aj virtuálny ;-).